17 березня 2014 року у УДУФМТ проведено кураторську годину з елементами тренінгу за темою: «Мій
рівень вихованості» у групі 9ФК-13-2 куратором Манжулою Т.Ю. (викладач кафедри фінансів УДУФМТ) та
практичним психологом Бойковою Ю.І.  (викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін УДУФМТ).
Метою заняття було розвинути потребу в моральному самовдосконаленні, зорієнтувати студента на цінності
людської особистості, створити сприятливі умови для роботи над якістю думки студента, сформувати
позитивну мотивацію до навчання.
     Слід відзначити високий рівень професійної підготовки психолога Бойковою Ю.І.  та куратора Манжули
Т.Ю., які під час проведення заняття використовували сучасні форми і методи проведення виховного заходу по
розвитку духовності в сучасній молоді. Студенти отримали бланки тестів, картки з завданнями, картки з
квітами. Якісно підготовлені презентації, відео фрагменти, виставка малюнків дуже зацікавили студентів та
сприяли активній участі студентів в обговоренні питань з цієї теми. Особливо слід відзначити студентів Рибалко
М., Смутчак Є, Гура С.
     В цілому група зарекомендувала себе як ініціативна, відповідальна та була відзначена викладачем-
методистом Вишняковою Н.Н. Мета заняття була досягнута в повному обсязі.
Значні події Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
17 березня 2014 року