Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК
SPEAK ALONG!
Новини кафедри Конференція «КЛІО» Графік консультацій викладачів Студентський гурток "Speak Along!" Літературно-мовний гурток «Світоч»
У 2013-2014 навчальному році на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін ДФ УДУФМТ
продовжує роботу студентський гурток Speak Along під керівництвом Кришталь Марії
Олександрівни.

Робота студентського гуртка має на меті:
· вдосконалення професійно-орієнтованих комунікативних навичок студентів;
· подолання мовного бар’єру у різноманітних комунікаційних ситуаціях;
· розвиток компетенції у галузі науково-дослідної роботи;
· закріплення, збагачення та поглиблення набутих знань у позакласних ситуаціях.

Гуртківцям пропонуються різноманітні індивідуальні та командні форми роботи, які
сприяють творчому розвитку та самовираженню студентів, зацікавлених прикладним
застосуванням англійської мови у сфері своєї професійної діяльності.
Кожен рік гурток Speak Along чекає на нових членів. Якщо ви - активна та комунікабельна
людина, якщо ви бажаєте по практикувати свою англійську та мати можливість спілкування з
позитивно налаштованими однодумцями, Speak Along чекає саме на вас. Засідання проходять
кожен останній четвер місяця.
Перше засідання гуртка відбулось 3 вересня 2013 о 14.10 у кабінеті 404.
Яндекс.Метрика