Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
Викладачі кафедри
Інноваційний розвиток національної економіки-Болгов В.Є.
Інвестиційна привабливість в.освіти Дон.регіону-Сілакова Н.Є.
Фінансова система України-Молохова Я.О.
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
     Високий рівень економічної і правової підготовки фахівців за вимогами сучасності забезпечують 15 викладачів, серед яких 1 доктор, 2 кандидати економічних наук, 3 аспіранти та 8 викладачів вищої категорії.
      На кафедрі викладається більше 20-и навчальних дисциплін, що складають фундаментальну основу для подальшої спеціальної підготовки за фахом, а саме: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, статистика, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент тощо.
      Головним завданням кафедри є здійснення переходу на інноваційний тип навчання, що передбачає впровадження новітніх інформаційних технологій в межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для розвитку творчих здібностей студентів викладачі кафедри широко застосовують мультимедійні технології навчання, зокрема метод презентацій та навчально-пізнавальні відеофільми. Для контролю та самоконтролю знань студентів використовується комп’ютерне тестування.
     Викладачі кафедри систематично підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації у провідних вишах країни, проходять стажування у фінансових установах, на підприємствах різних галузей економіки. В листопаді 2012 р. викладачі кафедри Фролова Г.М., Оголь Т.Є., Мінгалеєва Л.М., Патюк О.І., Лисенко Н.М., Сілакова Н.Є., Лісовий В.Д., Дедяєва Л.М. підвищили кваліфікацію в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Сучасні технології навчання у ВНЗ».
      Значне місце посідає навчально-методична діяльність. Згідно з галузевими стандартами освіти з усіх дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси за вимогами кредитно-модульної системи, що включають навчальні і робочі програми, методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами дисциплін, практикуми, методичні рекомендації до виконання курсових робіт, збірки лекцій, фонди презентацій, тестові завдання, наочні посібники тощо. 26.12.12. викладачі кафедри Оголь Т.Є.  і Чеппель О.В.  брали участь в Конкурсі педагогічних ідей, свої новації вони презентували на засіданні Школи професійного зростання  викладачів. На виставку дидактичних матеріалів, що проводилася 27.12.12 , представили свої здобутки Бичкова О.О., Фролова Г.М., Лисенко Н.М., Патюк О.І., Болгов В.Є.. За зайняте І-е місце у конкурсі «Кращий візуальний супровід аудиторного заняття» Мінгалеєва Л.М. була нагороджена грамотою.
      З метою поглиблення знань, вдосконалення підготовки фахівців, формування майбутніх науковців галузі «Економіка і підприємництво» кафедра активно проводить науково-дослідну роботу за напрямками:
- теорія грошового обігу (зав. кафедри, к.е.н., доц. Васильєва В.В.);
- реорганізація підприємств, оцінка майна підприємства, організаційно-правові форми об’єднання підприємств (д.е.н., професор Дзюба С.Г.);
- міжнародні економічні відносини (к.е.н. доц., Дедяєва Л.М.);
- інноваційний розвиток національної економіки (Болгов В.Є.);
- фінансова система України (Молохова Я.О.);
- інвестиційна привабливість вищої освіти Донецького регіону (Сілакова Н.Є.).
      Основні результати досліджень публікуються в монографіях, статтях, у фахових журналах.
      В грудні 2012 року проведені олімпіади з дисциплін кафедри: «Національна економіка»,  «Політекономія», «Економіка підприємства».
      Для сприяння успішної самореалізації студентів, формування особистості, здатної мислити творчо і нестандартно, викладачами кафедри постійно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів в гуртках «Економіст» та «Правознавець».
    Отримані навички дослідної та аналітичної роботи студенти демонструють у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та на науково-практичних конференціях.
- міжнародні економічні відносини (к.е.н. доц., Дедяєва Л.М.);
- інноваційний розвиток національної економіки (Болгов В.Є.);
- фінансова система України (Молохова Я.О.);
- інвестиційна привабливість вищої освіти Донецького регіону (Сілакова Н.Є.).
      Для сприяння успішної самореалізації студентів, формування особистості, здатної мислити творчо і нестандартно, викладачами кафедри постійно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів в гуртках «Економіст» та «Правознавець». За активною участю гуртківців 25.12.12. проведено засідання круглого столу за темою «Особливості реформування трудових відносин у період розвитку підприємництва в Україні, на яке були запрошені Князькова Л.М. - завідуюча кафедрою Цивільного права та процесу Донецького  юридичного інституту МВД України, кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції та Лавриненко О.В. - кандидат юридичних наук, професор кафедри Цивільного права та процесу  цього ж ВНЗ. Гості відповіли на питання  студентів щодо реформування трудового законодавства України в контексті європейських та міжнародних стандартів. Отримані навички дослідної та аналітичної роботи студенти демонструють у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та на науково-практичних конференціях.

Головна Кафедри Структурні підрозділи Наукова діяльність Бібліотека Працевлаштування Виховна робота Абітурієнту Дистанційне навчання
Яндекс.Метрика
Новини кафедри Графік консультацій викладачів Підсумки державних іспитів