Яндекс.Метрика
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
Герб кафедри фінансів Зав.кафедри фінансів Хайтова Т.А., к.е.н.
Відвідування центру зайнятості Робота наукового товариства ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
Інтерактивні методи навчання Студентська науково-практична конференція
Круглий стіл з представником Податкової служби України Тиждень кафедри. Виставка творчих робіт студентів
Ярмарок вакансій На засідання товариства ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
Нагородження учасників круглого столу Науково-практичний семінар на кафедрі фінансів
    Кафедра фінансів основана у 2003р. і є випусковою за напрямом підготовки «Фінанси і кредит». Кафедру
очолює Хайтова Тетяна Анатоліївна - кандидат економічних наук, провідний фахівець з фінансів та
кредиту. Вона вміло організує і направляє  роботу кафедри.
    Перший випуск бакалаврів кафедра здійснила в 2009 році. Сьогодні підготовка фахівців здійснюється за
освітньо-кваліфікаційними програмами «Бакалавр» та  «Молодший спеціаліст» в галузі знань «Економіка і
підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508, 5.03050801 «Фінанси і кредит».
    На кафедрі фінансів працюють висококваліфіковані викладачі: кандидати наук, старші викладачі,
аспіранти, викладачі-методисти, викладачі вищої категорії. У навчальному процесі вони використовують
інноваційні підходи в освіті, що сприяє розвитку творчих та наукових здібностей студентів.
    Освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» спеціальності "Фінанси і кредит" надає
випускнику можливість успішно працювати:
  -  інспектором податкової служби;
  -  фінансовим агентом;
  -  фінансовим менеджером;
  -  спеціалістом фондової біржі;
  -  інспектором митної служби;
  -  співробітником кредитних і банківських установ.
    Після одержання диплому молодшого спеціаліста студенти мають можливість продовжити навчання у
філії з метою підвищення свого професійного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за
скороченою програмою. Успішне завершення навчання надає можливість кожному випускнику працювати:
  -  керівником фінансової служби підприємства;
  -  інспектором податкової служби;
  -  фінансовим аналітиком;
  -  фінансовим менеджером;
  -  спеціалістом фондової біржі;
  -  інспектором  митної служби;
  -  спеціалістом кредитних і банківських установ;
  -  в органах міської та центральної ради;
  - експертом і членом ради з бюджету, представником Державної фінансової інспекції, Державної
казначейської служби.
    Науково-дослідна робота студентів - один із важливих засобів підвищення якості підготовки та виховання
спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення
науково-технічного прогресу.
    З 2005 року на кафедрі функціонує студентське наукове товариство «ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ», метою
якого є підготовка компетентних, творчих та ініціативних фахівців шляхом проведення наукових
досліджень. У рамках товариства проводяться конкурси наукових студентських робіт та науково-практичні
конференції, майстер-класи, семінари та зустрічі з представниками фінансових органів. З кожним роком
кількість студентів, що беруть активну участь у конференціях, семінарах, конкурсах, зростає, що підвищує
їх професійні знання, розширює світогляд та сприяє розвитку творчої ініціативи.
КАФЕДРА ФІНАНСІВ
Буклет кафедри фінансів 2012-2013
Буклет кафедри фінансів 2012-2013
Новини кафедри Графік консультацій викладачів
Головна Кафедри Структурні підрозділи Наукова діяльність Бібліотека Працевлаштування Виховна робота Абітурієнту Дистанційне навчання