Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
Яндекс.Метрика
    Кожний викладач  прагне  зацікавити студентів навчальною дисципліною, яку він викладає,
адже це, як відомо,  є запорукою успішного навчання.
    Одним із засобів зацікавлення студентів є позааудиторна  робота. Вона є однією з форм
організації пізнавальної діяльності студентів і разом з тим спонукає студентів до набуття конкретних
знань, ерудованості, обізнаності з широкого кола питань.
    Предметні гуртки, які організовані на кафедрі математики та інформатики, є  основними
формами позааудиторної  роботи.
    Заняття гуртка з математики «Дельта фі» (керівник Кривуля Ю.В.)  дають можливість
задовольнити інтереси та бажання, студентів, що виходять за межі навчальної програми. Тематика
занять гуртка відповідає тим знанням , які студенти отримують протягом аудиторної роботи, і тому вона
пов'язана з програмним матеріалом. На заняттях гуртка студенти вчаться розв'язувати математичні
проблеми, працювати з математичною літературою тощо. На заняттях математичного гуртка особливу
увагу викладач приділяє  підготовці студентів до участі в математичних олімпіадах.
    Освітні можливості гуртка з інформатики «БРІЗ» (керівники Фісько О.О., Кулик С.М.)
спрямовані на створення умов для подальшого розвитку особистості студента, його навичок щодо
керування комп’ютерною технікою.
    На заняттях гуртка студенти знайомляться з  основами програмування, сучасними
технологіями роботи з текстовою, графічною і мультимедійною інформацією, використовують Інтернет
- технології тощо.
    Заняття гуртка дозволяють задовольнити зростаючий інтерес  студентів  до інформаційних
технологій, формують вміння і навички використання комп'ютера, сучасних програмних засобів для
розв’язування практичних завдань, а також підвищують  мотивацію студентів для самостійного
здобуття знань.
    В цьому навчальному році  продовжив роботу також і гурток «Світ навколо нас» (керівник
гуртка Чорна О.В.) Для підвищення інтелектуального рівня студентів, формування гармонійно
розвинутої особистості в плані роботи гуртка заплановано багато цікавих  заходів.
    У вересні члени гуртка вже відвідали Донецький ботанічний сад. Прогулянка по саду
подарувала незабутні  враження. Уважні екскурсоводи розповіли  багато цікавого.
    Цікавою та насиченою виявилася вікторина за темою «На перехресті природничих наук», яка
була проведена  між членами гуртка з  груп 9ФК-13-1 і 9ФК-13-2. Метою вікторини було перевірити
знання з різних природничих дисциплін, але ж хімія-наука дуже складна, і  під час її вивчення
необхідно мати міцні знання з математики, фізики, біології, географії, екології.
    З невеликим відривом у змаганнях перемогла команда групи 9ФК-13-2. На згадку про
вікторину переможці отримати пам’ятні подарунки та відмінний настрій.
    Такі заходи роблять студентське життя в нашому навчальному закладі більш яскравим,
насиченим.
ГУРТКОВА РОБОТА
Гурткова робота Графік консультацій викладачів Підсумки роботи ОМО Тиждень кафедри Новини кафедри
Фінансів Бухгалтерського обліку та аудиту Економіки та права Математики та інформатики Соціально-гуманітарних дисциплін