Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
ЗАПРОШЕННЯ

VІІ підсумкова конференція
студентського історичного наукового товариства «КЛІО»
Новини кафедри Конференція «КЛІО» Графік консультацій викладачів Студентський гурток "Speak Along!" Літературно-мовний гурток «Світоч»
Шановні студенти!
Запрошуємо взяти участь у роботі
VІІ Підсумкової конференції студентського історичного наукового товариства «КЛІО»

«ҐЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: МИНУЛЕ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»

яка відбудеться 21 травня 2014   року

Пріоритетні напрямки роботи конференції (секції):
1. Українська культурна спадщина.
2. Провідні тенденції сучасної культури України.
3. Внесок українців в розвиток іноземної культури.
4.Творчість Т.Г. Шевченка в контексті світової та української культур.

Робочі мови конференції :
українська, російська.

Організаційний внесок:
Організаційний внесок кожного учасника - 20 грн ., що включає витрати на проведення конференції,
друк збірника доповідей.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
До друку приймаються тези доповідей учасників обсягом 2 сторінки формату А4, включаючи список
використаної літератури за нижченаведеною схемою:
• праворуч у верхньому куточку сторінки слід вказати П.І.Б. автора (авторів), а також П.І.Б., науковий
ступінь та вчене звання наукового керівника, нижче -місце навчання. Нижче посередині сторінки вказати
назву доповіді жирним шрифтом Times New Roman 14 великими літерами. Нижче через один порожній рядок
текст доповіді;
• текст друкується з дотриманням таких вимог: поля: 20 мм з усіх боків сторінки; Times New Roman, розмір
- 14, відстань між рядками - 1 інтервал;
• після тексту наводиться використана література за формою, що відповідає вимогам ВАК України.
Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно з порядком посилання у тексті. Посилання -
внутрішньотекстові, в квадратний дужках вказується номер джерела, через крапку з комою - сторінка (за
наявності). Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований.
Назва файлу публікації повинна містити прізвище автора (першого співавтора).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Умови публікації матеріалів:

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно надіслати до 01.03.2014 р. заявку на участь у конференції,
матеріали тез доповідей в електронному та роздрукований варіанти доповідей за адресою:
Україна, м. Донецьк, 83096
пр-т Васнєцова, 2а
Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Або на електронну пошту: lud-liman@yandex.ru

Контактні телефони для довідок:
097-851-79-87
к.і.н. Малярчук Наталя Григорівна
095-079-06-62
к.і.н. Кушнір Людмила Володимирівна
За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на
Інтернет сайті Донецької філії УДУФМТ
Яндекс.Метрика