Значні події Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
15 жовтня 2014 года
Круглий стіл:
"Методика проведення майстер-класу у вищій школі"
     Важливе значення в організації навчального процесу відіграє досконалість форм і методів
проведення занять з дисциплін професійного спрямування. Викладачі кафедри фінансів це добре
розуміють і прагнуть постійно удосконалювати методику спілкування зі студентами на лекціях,
семінарських та практичних заняттях, розширювати свої творчі можливості, впроваджувати сучасні
інноваційні технології в навчальний процес. 15 жовтня на кафедрі проводилося чергове засідання
Круглого столу на тему: «Методика проведення майстер-класу у вищій школі», гостем і головним
учасником якого був Ластовенко О.В., доцент кафедри фінансів Донецького національного
університету ім. М. Туган-Барановського.
     Олексій Володимирович презентував власний досвід проведення майстер-класів, підкреслив,
що, як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду, майстер-клас дозволяє
продемонструвати конкретний методичний прийом або метод, викладання дисципліни, технологію
навчання та виховання професійних здібностей майбутніх фінансистів. Обговорення ідей Ластовенко
О.В. пройшло у теплій та дружній атмосфері.
      Запровадження ідеї проведення навчального заняття у вигляді майстер - класу розпочалося
21.10. з дисципліни «Гроші і кредит» у групі ФК-12-А. Заняття на тему «Інфляція і грошові
реформи», проведене викладачем Хайтовою Т.А. у вигляді майстер-класу, зацікавило не тільки
викладачів кафедри фінансів, а й колег з інших кафедр.
       Серед основних завдань цього заходу слід відзначити: спільне відпрацювання зі студентами
методичних підходів, ухвалення рішення; надання допомоги учасникам майстер-класу у визначенні
завдань саморозвитку, формуванні індивідуальної програми самоосвіти й самовдосконалення.
       У ході майстер-класу студенти ознайомилися з методичними розробками з теми; брали
участь в обговоренні отриманих результатів; ставили питання, отримували консультації;
пропонували для обговорення власні проблеми, питання, розробки; висловлювали свої пропозиції.
       На наш погляд, заняття на майстер-класі допомогли його учасникам оволодіти
загальноінтелектуальними способами діяльності; розвитку здібності до рефлексії та комунікативної
культури під час вивчення дисципліни професійного спрямування.
Ластовенко Олексій Володимирович, доцент кафедри фінансів Донецького національного університету ім. М. Туган-Барановського Круглий стіл на тему: «Методика проведення майстер-класу у вищій школі» «Інфляція і грошові реформи»,  викладач Хайтова Т.А. «Інфляція і грошові реформи»,  викладач Хайтова Т.А.