Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
Викладачі кафедри
    Сучасний розвиток інформаційних технологій вимагає фахівців, які володіють технологією обробки інформації за допомогою засобів комп’ютерної техніки, а також  мають фундаментальні  знання в різних сферах, насамперед у галузі математики.
    На кафедрі математики та інформатики працюють 11 викладачів, у тому числі: кандидатів наук - 3; викладачів вищої категорії - 4; викладачів І категорії - 2; викладачів ІІ категорії - 2.
    Очолює кафедру к.ф.-м.н., доцент Гордєєв Г.Г.
    На кафедрі ведеться викладання широко спектру сучасних наук, зокрема, для студентів ОКР «молодший спеціаліст»:  «Інформатика», «Математика», «Біологія», «Хімія», «Фізика», «Астрономія», «Вища математика», «Інформатика і КТ».
    Для студентів ОКР «бакалавр» на кафедрі викладаються наступні  дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Інформатика», «Інтернет - технології в економіці».
    Особливістю кафедри є те, що її викладачі  працюють зі студентами з першого по другий  курс. Таким чином, забезпечується отримання студентами безперервної комп'ютерної підготовки, так необхідної сучасному фінансисту.
    У розпорядженні кафедри є 7 навчальних  лабораторій, які оснащені  сучасною комп'ютерною технікою, розвиненим периферійним обладнанням. У лабораторіях кафедри  функціонують локальні комп'ютерні мережі, які під’єднані до мережі Internet за допомогою постійного ADSL - зв’язку.
   
До послуг студентів, що навчаються на кафедрі,  електронний банк  необхідного навчального  і методичного матеріалу. Для підвищення ефективності самостійної роботи студентів   в навчальний  процес впроваджена інформаційна система, яка має за мету надання методичної допомоги студентам у самостійному опрацюванні навчального матеріалу.
    На кафедрі ведеться  не тільки навчальна,  методична, але і наукова робота. Викладачі спільно зі студентами виконують дослідження в галузі  моделювання та розробки інформаційних технологій  для здійснення автоматизованої обробки інформації в різних фінансових інформаційних системах.
Дослідження ведуться також і в галузі  впровадження  в навчальний процес дистанційної освіти, яка  дає реальну можливість студентам навчатися в інтерактивному режимі відповідно до високих принципів відкритого навчання  и  забезпечує права людини на безперервну освіту і отримання інформації.
    Для студентів ОКР «молодший спеціаліст» на кафедрі організована гурткова робота з математики, інформатики, хімії, біології. Основними завданнями гурткової роботи є прищеплення інтересу до навчальних дисциплін, розвиток та удосконалення умінь та навичок роботи зі спеціальною літературою, подальший розвиток у студентів творчої активності, ініціативи, підготовка їх до практичної діяльності, а також організація відпочинку студентів у поєднанні з їх естетичним і моральним вихованням.
   
Для підвищення  педагогічної  і методичної майстерності викладачів на кафедрі  постійно діє навчально-практичний семінар за темою «Інформаційні технології як засіб розвитку творчих здібностей  студентів».
 
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
Гурткова робота Графік консультацій викладачів Підсумки роботи ОМО Тиждень кафедри Новини кафедри
Головна Кафедри Структурні підрозділи Наукова діяльність Бібліотека Працевлаштування Виховна робота Абітурієнту Дистанційне навчання
Яндекс.Метрика