Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
   Відділ працевлаштування, практики та профорієнтаційної роботи Донецької філії УДУФМТ функціонує з жовтня 2011 року.
   Відділ працевлаштування, практики та профорієнтаційної роботи  здійснює:
- загальну організацію та контроль за проведенням практичної підготовки;
- організацію всіх видів практики, що проводяться в навчальному закладі, на підприємствами та установами Міністерства фінансів України;
- координацію профорієнтаційної роботи;
- аналіз стану працевлаштування випускників та їх кар’єрного росту;
- працевлаштування  студентів та випускників філії.
                        ВІДДІЛ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ПРАКТИКИ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Завідувач виробничою практикою Григоровська Л.Ю.
                      Організація практичної підготовки

   Невід’ємною та важливою частиною практичної підготовки студентів  є  виробнича практика, яка є завершальним етапом практичної підготовки фахівців спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит».
Виробнича практика проводиться з метою:
- закріплення студентами теоретичних знань, отриманих в процесі навчання;
- формування в них професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах ринкової економіки;
- оволодіння студентами сучасними методами і формами організації управління фінансами у різних сферах економічної діяльності.
     Студенти проходять виробничу практику в фінансових управліннях, управліннях Державної казначейської служби України, органах Державної податкової служби України, кредитних установах, на підприємствах різних сфер економічної діяльності. Багато випускників залишається працювати в вищеназваних  установах.
                      Працевлаштування

Основними напрямками роботи з питань працевлаштування є:
- співробітництво з Донецьким міським та молодіжним центрами
зайнятості (участь в «Ярмарках вакансій», семінарах - тренінгах «Техніка
пошуку роботи», «Адаптація випускників на первинних посадах», «Круглих
столів» з проблем працевлаштування тощо)
- формування вакансій посад для випускників на основі  довідників
Державної служби зайнятості України; створення бази даних «Роботодавці»,
«Випускники» ;
-  встановлення зворотного зв’язку з випускниками та відстеження їх
кар’єрного зростання.
           Співпраця з Державною службою зайнятості України

- формування вакансій посад для випускників на основі  довідників Державної служби зайнятості України; створення бази даних «Роботодавці», «Випускники» ;
-  встановлення зворотного зв’язку з випускниками та відстеження їх кар’єрного зростання
Працевлаштування випускників та їх кар’єрне зростання

Випускники   освітньо-кваліфікаційного   рівня   «молодший   спеціаліст»
Яндекс.Метрика
(50-60%)  - , - -V .