18 лютого 2014 року відбулося відкрите семінарське заняття з дисципліни «Казначейська справа», яке
підготувала і провела у групі ФК-11-Бск викладач кафедри фінансів Ірина Миколаївна Тихомирова. Тема
заняття: «Управління державним боргом». Поєднання різних форм і методів роботи дало можливість
розкрити студентам власні здібності, заглибитись у матеріал, зрозуміти його.
     Викладачі, присутні на занятті, відзначили високий рівень фахової підготовки Ірини Миколаївни, її
педагогічну майстерність у справі навчання та виховання молоді.
     Сама ж Ірина Миколаївна відмітила активність та відкритість студентів, без яких би не вдалося досягти
поставлених цілей.
Значні події Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
18 лютого 2014 року